Bạn có doanh nghiệp đang phát triển, muốn mở rộng tầm hoạt động sang thị trường Mỹ, chúng tôi có danh sách khách hàng Mỹ là Những Doanh Nghiệp chuyên nhập khẩu hay xuất khẩu, Danh sách gồm có: 24 triệu Doanh nghiệp, 89 triệu hộ gia đình. Mỗi tuần, Chúng tôi có Danh sách những Doanh nghiệp mới thành lập để Các bạn có thể Khai thác Danh sách này một cách hữu hiệu